ارسال شده در تاریخ :

جلسه
شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات
تکمیلی دانشگاه، دکتر آهنچیان مدیر دفتر برنامه
ریزی و توسعه آموزش و معاونان آموزشی دانشکدهها،
سایر اعضای شورا و معاونان آموزشی و پژوهشی و مدیران گروه
های دارای مقطع دکتری در روز یکشنبه 12 دی ماه 1395 از ساعت 8 صبح در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد
.


در آغاز این نشست دکتر هاشمی یکی از مهم ترین دستاوردهای
پسابرجام در حوزه آموزش عالی کشور را، فراهم شدن فرصت های لازم برای تقویت
دیپلماسی علمی و ارتقای سطح تعاملات بین المللی در بخش
های مختلف آموزشی، پژوهشی و فناورانه بیان کرد همچنین به این
موضوع اشاره نمود که دانشگاه فردوسی مشهد با همیاری همدلانه کلیه همکاران اعم از هیأت علمی و کارمندان در صف و ستاد با
پذیرش دانشجو از 17 کشور دنیا قدم
های بسیار استوار برداشته است و از این منظر در شمار دانشگاههای
فعال بین المللی کشور قرار گرفته است. در عین حال، با توجه به این که گسترش
دیپلماسی علمی وجوه مختلفی دارد لازم است اقدامات دیگری نیز برای گسترش بیش از پیش
دیپلماسی علمی صورت گیرد
.


در
این جلسه برای معرفی فرصت
های بین المللی و نیز آشنایی با ضوابط و آیین نامههای
مرتبط با دیپلماسی علمی،  دکتر واحدیان، مدیر همکاری
های علمی بین الملی دانشگاه،  اطلاعات لازم برای تعمیق و
گسترش دیپلماسی علمی را در اختیار همکاران قرار داد.


ایشان
با ارائه یک پاورپوینت، دیدگاه
های نوین تعامل با دانشگاههای کشورهای دیگر بویژه دانشگاه های دارای شاخصهای علمی دارای رتبه بالا را به صورت مدون بیان کرد.


30782


30781


 .


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار