ارسال شده در تاریخ :

با
همت هیات رئیسه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، بانوان شاغل و پیشکسوت این دانشکده اعم از
اساتید، کارشناسان و کارکنان ، عصر روز هفدهم اسفند ماه ، به قصد تجدید دیدار ، در یک
گردهمائی مشترک ، گرد هم آمدند.


این نشست با حضور بیش از
پنجاه نفر از بانوان فرهیخته در مرکز
رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و حاضران
در این گردهمائی  علاوه بر احوالپرسی ، مرور خاطرات و …. به گرفتن عکس
یادگاری مبادرت نمودند و در پایان از آنان پذیرائی شد .


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار