ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی به مناسبت هفته سرآمدی آموزش، مراسم جشنی  همراه با تجلیل  از اعضای هیأت علمی و دانشجویان برگزیده دانشکده علوم ریاضی را در  سالن استاد دکتر بزرگ نیای این دانشکده  برگزار کرد.

در آغاز این برنامه دکتر علیرضا سهیلی، رئیس دانشکده علوم ریاضی، ضمن تبریک هفته سرآمدی آموزش بر اهمیت آموزش و اینکه آموزش و پژوهش می بایست هر دو به جای خود مورد توجه قرار گیرند، تاکید کرد.

رئیس دانشکده علوم ریاضی به جهت گیری های جدید دانشگاه در خصوص ارتقا در نظام رتبه بندی دانشگاه ها اشاره کرد و ایجاد دو پست مدیریتی جدید ارتباط با جامعه  و توسعه همکاری های بین المللی در دانشکده و همچنین برگزاری دومین سمینار علوم ریاضی و چالش ها را از جمله اقدامات صورت گرفته در همین راستا عنوان کرد.

سپس دکتر مصطفی رزمخواه، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده به معرفی برنامه های در نظر گرفته شده به مناسبت هفته سرآمدی آموزش پرداخت و از حاضران برای شرکت در این برنامه ها دعوت کرد.

دکتر حامد نجفی،  مسؤول آموزش های عالی آزاد دانشکده نیز ضمن اطلاع رسانی مجدد در خصوص تفاهم نامه دانشکده و سازمان فنی و حرفه ای، با توجه به نیاز دانشجویان به کارآموزی، از دانشجویان دانشکده علوم ریاضی برای شرکت در دوره های مهارت آموزی سازمان فنی و حرفه ای دعوت به عمل آورد که مورد توجه دانشجویان نیز قرار گرفت.

خواندن حکایتی از گلستان سعدی با موضوع جایگاه معلم توسط دکتر معصومه فشندی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی، بیان خاطرات تدریس توسط  دکتر زهرا افشارنژاد، استاد پیش کسوت دانشکده علوم ریاضی، نمایش کلیپی از عکس های اعضای هیأت علمی پیشکسوت و شاغل  دانشکده و اجرای موسیقی از دیگر بخش های این مراسم بود.

تقدیر از استادان و دانشجویان برگزیده آموزشی، براساس معیارها و لیست اعلام شده از سوی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، بخش پایانی برنامه بود. دکتر بهروز مشایخی فرد، دکتر فریدون رهبرنیا، دکتر مصطفی رزمخواه به عنوان اعضای هیأت علمی برگزیده در سطح دانشکده علوم ریاضی و همچنین دکتر محمد امینی، دکتر مهدی دوست پرست، دکتر امید سلیمانی فرد، دکتر اصغر قربانی، دکتر محمد جانفدا، دکتر شیرین حجازیان و دکتر سعید کیوانفر اعضای هیأت علمی برگزیده در سطح گروه های آموزشی دانشکده بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از دکتر محبوبه نصیری به عنوان مدرس برگزیده غیر هیأت علمی دانشکده و مهری باقدان به عنوان کارشناس آموزشی برگزیده در این مراسم تقدیر شد.

دانشجویان کارشناسی ارشد مورد تقدیر در این برنامه عبارت بودند از: زهره فهیمی الهام صفری، مرتضی ادیبیان، محدثه خدیوزاده، سمانه وثوقمند، امیر حسین قاسمی حداد، احسان کفشدار گوهرشادی، محبوبه فارغ

دانشجویان کارشناسی ارشد برگزیده آموزشی نیز عبارت بودند از : محسن جمالی، محدثه رهنما سیاهدشت و فائزه رضوانی فرد

842027

842026

842025

آخرین اخبار