ارسال شده در تاریخ :

اولین
دوره انتخابات رئیس و نائب رئیس شورای مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
تحقیقاتی دولتی منطقه 9 کشور با حضور دکتر محمودی مشاور معاون حقوقی و امور مجلس
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و خانم افتخار زاده رئیس شورای سیاست گزاری مدیران
حقوقی مناطق کشور و دکتر جعفر شفیعی مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه 12
آذرماه 96 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در
این جلسه که به‌منظور تعیین رئیس و نایب‌رئیس شورای مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و
مراکز آموزش عالی تحقیقاتی دولتی منطقه 9 کشور برگزار شد، دکتر محمودی ضمن تبریک
میلاد باسعادت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، وحدت و همدلی را جز
ارکان اصلی جامعه دانست و ایجاد وحدت و همدلی بین مدیران و اعضای دانشگاه‌ها را
جزء فعالیت‌ها و وظایف امروز مدیران حقوقی دانشگاه‌ها دانست.


سرکار
خانم افتخار زاده نیز ضمن اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تقسیم‌بندی
دانشگاه‌های کشور به 10 منطقه، این کار را در جهت بهبود عملکرد دانشگاه‌ها و
ارتباط آن‌ها با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مفید دانسته و فعالیت شورای مدیران
حقوقی دانشگاه‌ها در هر منطقه را موجب پیشرفت و تعالی آن‌ها دانست. وی همچنین فعالیت‌های
شورای مدیران حقوقی دانشگاه‌ها را مستندسازی، تنظیم قراردادهای حقوقی و حل‌وفصل
مشکلات و مسائل حقوقی دانشگاه‌ها اذعان کرد و کار اعضای حقوقی را برگزاری کارگاه‌ها
و جلسات متعدد در جهت کمک به دانشگاه‌ها در راستای بهبود عملکرد و پیشرفت آن‌ها
دانست.


در
این جلسه پس از انتخابات صورت گرفته دکتر شفیعی مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان
رئیس و دکتر برزویی به‌عنوان نایب‌رئیس شورای مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز
آموزش عالی تحقیقاتی دولتی منطقه 9 کشور منسوب شدند و از زحمات و تلاش‌های دکتر
عابدی رئیس سابق شورای مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحقیقاتی دولتی
منطقه 9 کشور تقدیر و تشکر به عمل آمد.


خبرنگار : الهی نژاد


e.h.96.9.1


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار