ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، به‌منظور ارتقای کمیت و کیفیت آموزش، افزون بر تشکیل شورای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) که به مقوله IQ توجه داشته و در راستای شناسایی، جذب، پرورش و حفظ استعدادهای برتر فعالیت می‌کند، حوزه معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به تشکیل شورای  شناسایی و توانمندسازی استعدادهای بالقوه (شتاب) نمود.

این شورا بر اساس توجه به مقوله ZPD و حمایت و همیاری اجتماعی با تأکید بر توانمندسازی آموزشی دانشجویان دارای استعدادهای بالقوه و متقاضی حمایت آموزشی جهت دریافت خدمات آموزشی بیشتر تشکیل‌شده است.

به گفته دکتر پیش‌قدم معاون آموزشی دانشگاه با تشکیل و فعالیت‌های شورای  شتاب، شکوفایی استعدادهای بالقوه دانشجویانی که به هر دلیل امکان کشف و شکوفا شدن استعدادهای آنان فراهم نشده و منجر به کاهش عملکرد‌ تحصیلی شده است را شاهد خواهیم بود.

آخرین اخبار