ارسال شده در تاریخ :


اولین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان شبکه جامع خراسان رضوی با حضور بیش از ۷۰۰ ورزشکار در ۵ رشته ورزشی برادران و ۵ رشته خواهران از ۱۸ دانشگاه و موسسه آموزش عالی از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ آغاز شد.


نتایج بدست آمده در رشته های مختلف تا کنون به شرح زیر می باشد:


در رشته تنیس روی میز خواهران با حضور ۲۱ ورزشکار از ۶ دانشگاه که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۸ به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار گردید، خانمها:


فاطمه حسین زاده از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (مقام اول)


غزاله عصمتی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (مقام دوم)ا


فسانه کردی خانپور از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و هانیه شکیبایی از دانشگاه فردوسی مشهد مشترکاٌ به مقام سوم دست یافتند.


در رشته والیبال آقایان با حضور ۱۳۵ ورزشکار در قالب ۹ تیم از دانشگاههای فردوسی مشهد- امام رضا(ع)- آزاد اسلامی مشهد- علوم پزشکی مشهد- علوم پزشکی گناباد- تربت حیدریه- جامع علمی کاربردی خراسان رضوی- موسسه غیر انتفاعی فردوس و مرکز آموزش عالی تربت جام از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۹ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار گردید و در پایان تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- فردوسی مشهد و امام رضا(ع) به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.


در رشته والیبال خانمها با حضور ۱۰۵ ورزشکار در قالب ۷ تیم از دانشگاههای فردوسی مشهد- امام رضا(ع)- آزاد اسلامی مشهد- تربت حیدریه- پیام نور- علوم پزشکی گناباد و موسسه غیر انتفاعی سناباد و  از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۹ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید و در پایان تیمهای دانشگاه فردوسی مشهد- پیام نور و امام رضا(ع) به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.


در رشته تکواندو خانمها با حضور۲۵ نفر از۹  دانشگاه و موسسه آموزش عالی به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ برگزار گردید و نتایج ذیل بدست آمد:


وزن۴۶- کیلو گرم خانم عفت رجبی از دانشگاه پیام نور مقام اول       خانم صدیقه عسگری زاده از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم


وزن ۴۹- کیلو گرم خانم مهلا نوروزی از دانشگاه پیام نور مقام اول    خانم فائزه فانی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم


وزن ۵۳- کیلو گرم خانم زینب بابایی از دانشگاه پیام نور مقام اول


وزن ۵۷- کیلو گرم


خانم حوریه ترکمنی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول       خانم مرضیه زال از دانشگاه پیام نور مقام دوم         خانم رقیه روایتی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام سوم


وزن ۶۲- کیلو گرم خانم عطیه منصوری از دانشگاه پیام نور مقام اول            خانم زهرا نخعی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم


وزن ۶۷- کیلو گرم خانم مریم حقانی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول          خانم خانم معصومه شورورزی از دانشگاه پیام نور مقام دوم               خانم آرزو رضایی از دانشگاه جامع علمی کاربردی مقام سوم


وزن ۷۳- کیلو گرم خانم فاطمه خوش همت از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول          خانم راحله ترکمنی از دانشگاه پیام نور مقام دوم


وزن ۷۳+ کیلو گرم خانم عاطفه رجبی از دانشگاه پیام نور مقام اول       خانم الهام مقدمی از دانشگاه جامع علمی کاربردی مقام دوم             خانم لعیا حسینی مدرسی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام سوم


همایش کوهپیمایی دانشجویان دختر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی همزمان با اولین روز دهه مبارکه فجر با حضور بیش از ۱۵۰ دانشجو در ارتفاعات آب و برق برگزار گردید.


رشته های تکواندو، شنا و تنیس رویز برادران و شنا خواهران در روزهای آینده برگزار خواهد شد و نتایج آن اعلام می گردد.


در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ همایش کوهپیمایی برادران دانشجو در ارتفاعات آب و برق انجام خواهد شد.


با تشکر از آقای احمدیان که در تکمیل این گزارش با روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد همکاری نمودند.


آخرین اخبار