ارسال شده در تاریخ :

آیین
گرامیداشت هفته پژوهش در دانشکده علوم ریاضی ساعت 12 روز دوشنبه 27 آذر با نشست پژوهشی
اعضای هیأت علمی و هیأت رئیسه دانشکده برگزار شد.


در آغاز
این برنامه که با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده برگزار شد، دکتر علیرضا سهیلی، رئیس
دانشکده علوم ریاضی، ضمن تسلیت درگذشت استاد پیش کسوت دانشکده علوم ریاضی، دکتر محمدعلی
پورعبدالله نژاد به ذکر خاطراتی از وی پرداخت. سپس دکتر محمد صال مصلحیان، معاون پژوهشی
دانشکده به تشریح وضعیت پژوهه و نیز مقالات جی سی آر گروه های آموزشی و دانشکده پرداخت
و از برنامه های دانشکده برای تشویق همکاران به ویژه استادیاران در قالب طرح افزایش
توانمندی و دستاوردهای علمی و نیز کارراهه
سخن گفت.


در ادامه
این نشست از دکتر مجید میرزاوزیری، عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی به پاس حضور ارزنده
و مثمر ثمر ایشان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان با اهدا لوحی تجلیل شد.


این
برنامه با تقدیر از دانشجویان دکتری برگزیده در حوزه پژوهشی، دانشجویان ممتاز هر گروه
آموزشی و دانش آموخته کارآفرین دانشکده پایان یافت.


اسامی
دانشجویان دکتری برتر در حوزه پژوهشی:


رباب
افشاری از گروه آمار


فاطمه
قانعی از گروه ریاضی محض


امین
منصوری از گروه ریاضی کاربردی


اسامی
دانشجویان کارشناسی رتبه اول در بین کلیه دانشجویان
هم دوره خود در سال تحصیلی 96-95:


محدثه
نجاتیان رشته آمار و کاربردها


فاطمه
شهابی رشته آمار و کاربردها


فاطمه
خالقی رشته آمار و کاربردها


سیده
نغمه شهامی قهستانی رشته ریاضیات و کاربردها


امیرحسین
قاسمی حدادرشته ریاضیات و کاربردها


سمانه
وثوقمند رشته ریاضیات و کاربردها


آقای
امیر بکائیان، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد،
به عنوان دانش آموخته برتر در حوزه صنعت و هوشمند سازی با به کارگیری دانش ریاضی و
تحقیق در عملیات، معرفی گردید.


همچنین
از الهام محمدی به عنوان کارشناس پژوهشی نمونه دانشکده با اهدای لوح، تقدیر به عمل
آمد.


pj_96.7.7


pj.96.7.8


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار