ارسال شده در تاریخ :

آزمون جامع زبان فارسی مرکز آموزش زبان فارسی
به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور 18 شرکت‌کننده در روز جمعه 8 دی‌ماه
96 در دانشگاه گرمیان اقلیم کردستان عراق برگزار شد.


این آزمون که در دو مرحله کتبی و شفاهی انجام شد،
داوطلبان به سؤالات مربوط پاسخ دادند. زبان آموزان دانشگاه گرمیان بر اساس منابع و
برنامه مرکز فردوسی آموزش زبان فارسی را شروع کردند و این افراد پس از سپری کردن دوره
در آزمون فردوسی شرکت کردند. گفتنی است روند برگزاری این آزمون با نظارت بخش سنجش و
ارزیابی مرکز فردوسی است و کلیه سؤالات توسط این واحد مورد ارزشیابی قرار گرفت.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار