ارسال شده در تاریخ :

نمایشگاه عکاسی شهر من در محرم در دانشکده معماری،شهرسازی و هنراسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برپا شد و مورد استقبال
پرشور بازدیدکنندگان قرار گرفته است .


لازم به ذکر است نمایشگاه عکاسی شهر من در محرم با تلاش انجمن علمی دانشکده معماری،شهرسازی و هنراسلامی در این
دانشکده برپا شده است و از ساعت 8 صبح الی 18 تا روز چهارشنبه 26 آبان ماه 95 آماده بازدید علاقمندان می
باشد.


30466


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار