ارسال شده در تاریخ :

به مناسبت هفته قرآن و دانشگاه نمایشگاه تصویری
از سوره واقعه قرآن در روز شنبه 22 آبان ماه 95 در راهرو دانشکده مهندسی دانشگاه
فردوسی مشهد به نمایش گذاشته شد.


شایان ذکر است این نمایشگاه یکروزه و تا ساعت 16 برای بازدید علاقمندان برپا می باشد.


30457


.


.آخرین اخبار