ارسال شده در تاریخ :

روز
چهارشنبه 15 دی 95  نشست صمیمانه
رئیس و معاونین دانشگاه فردوسی مشهد با جمعی از
اعضاء هیئت علمی جدید دانشگاه که در کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاه
شرکت کرده بودند برگزار گردید
.


در
ابتدای این نشست دکتر محمدرضا آهنچیان مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه به اهمیت و مزایای برگزاری کلاسهای آموزشی برای اعضاء هیئت علمی اشاره
کرده و مجموع بازخوردها و پیشنهادات اساتید شرکت کننده در کارگاه آموزشی آشنایی با
قوانین و مقررات دانشگاه را بازگو نمود
.


در
این نشست نمایندگان پنج نفر از اعضاء هیئت علمی به نمایندگی از دیگر استادیاران به
بیان مشکلات و مسائل آموزشی، پژوهشی، رفاهی و اداری پرداخته و پیشنهاداتی را مطرح
نمودند. پس از آن دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر محمدرضا هاشمی معاون
آموزشی و دکتر احمدرضا بهرامی معاون پژوهشی پیرامون مباحث مطرح شده توسط اعضاء
هیئت علمی توضیحاتی را ارائه نمودند
.


دکتر
محمد کافی در سخنان خود اظهار داشت دانشگاه فردوسی مشهد از نظر نشاط دانشجویی
دانشگاه ممتازی می باشد. همچنین رئیس دانشگاه فردوسی مشهد کیفیت آموزش در این
دانشگاه را ممتاز بیان کرده و خاطر نشان ساخت کیفیت آموزش علی رغم توجه بیشتر به
پژوهش به هیچ عنوان افت نکرده است. وی تصریح کرد خواسته یا ناخواسته خروجی دانشگاه
باید یا دانش مدون در مرزهای دانش بوده و یا فناوری
.


رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد در جمع استادیاران نسبتا جدید دانشگاه اعلام کرد، برون گرایی
و ارتباط با صنعت و تجارت یک الزام ملی در برنامه های آینده دانشگاه ها می باشد.
وی همچنین توجه به رسانه ها و ایجاد شهرت برای دانشگاه را از اهداف بلند مدت
دانشگاه در جهت جذب دانشجویان نخبه بیان کرد
.


وی
خطاب به اعضاء هیئت علمی جوان دانشگاه اشاره داشت: دانشگاه فردوسی مشهد 
دانشگاهی ممتاز است و عضویت در این دانشگاه هزینه خود را داشته که تنها با تلاش و
کوشش به دست می آید
.


پس از
آن دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه به تمهیدات و برنامه های دانشگاه در جهت
هماهنگ بودن با سیاست های پژوهشی دانشگاه اشاره نمود
.


دکتر
بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز با بیان ضرورت نشر مقالات علمی و توجه به
کیفیت پژوهش آن را پشتوانه آموزش برای اساتید دانشگاه قلمداد نمود
. در
پایان این جلسه دکتر مهری پریرخ استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی
مشهد به تشریح وب سایت انگلیسی دانشگاه که نسخه مدیریت وی طراحی و رونمایی گردید
پرداخت. در همین راستا از تلاش همکاران مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و روابط
عمومی دانشگاه که در این پروژه شرکت داشته اند قدردانی شد
.


40038


40040


40032


40031


40030


40029


40025


40024


40023


40039


آخرین اخبار