ارسال شده در تاریخ :

پیروی برگزاری جلسه ستاد
پدافند غیرعامل دانشگاه فردوسی مشهد در محل مدیریت پژوهشی دانشگاه، روابط عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد گفتگویی در همین خصوص با دکتر سجادی مدیر پژوهشی دانشگاه
و دبیر کمیته
پدافند غیر عامل دانشگاه
فردوسی مشهد انجام داده که
در زیر درج شده است.


هفته پدافند غیرعامل به
منظور یادآوری
اهداف، راهبردها و برنامه های سازمان پدافند غیرعامل کشور در آبانماه امسال
برگزار می گردد. به همین علت ستاد نکوداشت پدافند غیرعامل دانشگاه فردوسی مشهد در
محل مدیریت پژوهشی دانشگاه با حضور اعضای کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه تشکیل شد و
جهت برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم برنامه ریزی گردید.


مقرر شد در این هفته مراسم و
برنامه های متنوعی جهت آشنایی بیشتر اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه با موضوع
پدافند غیرعامل اجرا شود. یکی از این برنامه ها، برگزاری نمایشگاه با موضوع پدافند
غیرعامل ترجیحاً در محل ورودی شمالی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، با عنایت به حجم
تردد بیشتر افراد از این مسیر، می باشد. همچنین مسابقه نقاشی، انشاء و مقاله نویسی
برای فرزندان کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه، به منظور آشنایی خانواده های
محترم دانشگاهی با این مقوله در تاریخ و محلی که متعاقبا اعلام خواهد شد برگزار
خواهد شد.


برگزاری کارگاه و دوره های
آموزشی با موضوع « اهمیت، ضرورت و الزامات پدافند غیرعامل» برای همکاران حوزه
حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه همچنین سایر همکاران دانشگاهی و دانشجویان از
دیگر برنامه های هفته پدافند غیرعامل خواهد بود.


لازم به ذکر است اخبار و
رویدادهای این مراسم از طریق سایت دانشگاه فردوسی مشهد و کانال تلگرامی اخبار
دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی :


https://telegram.me/ferdowsium


درج خواهد شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار