ارسال شده در تاریخ :

هیئتی
از دانشگاه ورشوی کشور لهستان در روز سه
شنبه مورخ 26 بهمن ماه 95 با حضور در دانشکده
علوم ادای و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با مسئولین دانشگاه و این دانشکده برای
بررسی همکاری مشترک آموزشی بین دو دانشگاه مذاکره
نمودند.


دکتر
واحدیان مدیر همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه
فردوسی مشهد در این نشست ضمن معرفی دانشگاه فردوسی مشهد ، اقدامات به عمل آمده در خصوص
بین المللی شدن دانشگاه را تشریح نمود.


سپس
دکتر جوان جعفری رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه و پروفسور نواک رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت ورشوی
کشور لهستان ، به معرفی دانشکده ها و برنامه های آموزشی خود پرداختند که در این
نشست مقرر شد براساس تفاهمات اولیه به عمل آمده،چگونگی برگزاری دوره های دکترای مشترک
در رشته مدیریت بررسی و تفاهم نامه هایی تنظیم گردد.


لازم
به ذکر است : سخنرانی علمی با عنوان "آینده اتحادیه اروپا" توسط پروفسور
نواک رئیس دانشکده مدیرت و اقتصاد دانشگاه ورشوی کشور لهستان نیز در روز سه شنبه
26 بهمن ماه 95 در تالار مرحوم دکتر رزمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه
فردوسی مشهد با حضور اساتید دانشکده برگزار گردید که در این سخنرانی دلایل تشکیل اتحادیه
اروپا ، روند تاریخی آن ، مشکلات موجود در این مسیر و سناریوهای مختلف و محتمل ادامه
حیات این اتحادیه مورد بررسی قرار گرفت.


60117


60118


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار