ارسال شده در تاریخ :

دانشکده
علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای توسعه دیپلماسی علمی و ارتباطات بین المللی دانشگاه، اقدام به پذیرس
دانشجو در سال تحصیلی 98-97 دوره مشترک (
Dual Degree) مقطع دکتری در رشته مدیریت گرایش رفتار سازمانی با دانشکده مدیریت
و اقتصاد دانشگاه ورشو ی کشور لهستان بر اساس قراداد منعقد شده بین دو دانشگاه کرده
است.


در این
ارتباط و جهت بررسی مسائل آموزشی دانشجویان
این رشته جلسه ای با حضور دکتر عباس زاده معاون آموزسی و فرهنگی دانشکده، دکتر رحیم
نیا مدیر گروه مدیریت، دکتر ملک زاده معاون گروه مدیریت و دکتر خوراکیان مسئول برگزاری
دوره در روز چهارشنبه دهم آبان ماه جاری در
دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


معاون
آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه ضمن خیر مقدم به دانشجویان به بیان مسائل پیرامون
دوره و اهمیت آن برای دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورشوی لهستان پرداخت و بر اهمیت
توسعه توانمندی دانشجویان به عنوان دانشجویان اعزامی دانشگاه فردوسی مشهد تأکید نمود.


در ادامه
جلسه که به صورت پرسش و پاسخ برگزار گردید، دانشجویان ضمن بیان درخواست های خود، خواستار
مساعدت هرچه بیشتر دانشگاه جهت اعزام به کشور لهستان برای ادامه دوره شدند.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار