ارسال شده در تاریخ :

قابل توجه دانشگاههای دارای سهمیه شرکت در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور


به پیوست بخشنامه و دستورالعمل پذیرش المپیاد سیزدهم به منظور بهره برداری و انجام امور مربوط به پذیرش تقدیم می گردد.

آخرین اخبار