ارسال شده در تاریخ :

دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی
مشهد با اشاره به اینکه 6 ماه از افتتاح باشگاه مفاخر و پیشکسوتان می‌گذرد، گفت: افتتاح
این باشگاه یکی از مهم‌ترین اهداف مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه بود که با هدف ایجاد
فضایی برای بهره گیری بیشتر از استادان پیشکسوت و افزایش حضور آنان در پردیس دانشگاه
فردوسی مشهد ایجاد شده است.


وی با بیان اینکه باشگاه بر اساس مصوبۀ پنجمین جلسۀ شورای مرکزی
آثار مفاخر و اسناد دانشگاه مورخ 9 اردیبهشت ماه 1394 راه‌اندازی شده است، عنوان
کرد: براساس بند 2-3 اساسنامه مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه که بر ایجاد و تقویت
پیوستگی میان نسل جوان دانشگاهی با مفاخر نخبگان علمی و فرهنگی دانشگاه تاکید می کند،
لزوم ایجاد این مرکز از سالها احساس شده بود که خوشبختانه در سال جاری به ثمر نشست.


دکتر ساکت ایجاد انگیزه در اعضای هیئت علمی جوان از طریق مراودۀ
مستمر با پیشکسوتان و استادان بازنشسته، فراهم شدن زمینۀ دسترسی و ارتباط و مشاورۀ
دانشجویان با استادان پیشکسوت، تشکیل گروه ها و هسته های صنفی و علمی در قالب اتاق
فکر و بهره مندی از تجارب ارزنده و دانش کاری و اجرایی پیشکسوتان در راستای اهداف دانشگاه
و حفظ و افزایش تعلق خاطر آنان را از دیگر اهداف باشگاه دانست.


وی فعالیت های باشگاه در ماه های اخیر را مثبت ارزیابی کرد
و ادامه داد: میزبانی و برگزاری نشست های خصوصی و حضور مسئولان واحدها و اعضای هیأت
علمی در ماه های اخیر نشان دهنده اقبال عمومی دانشگاهیان به فعالیت های باشگاه است.


رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با بیان اینکه باشگاه
مفاخر و پیشکسوتان تنها به اعضای هیئت علمی پیشکسوت تعلق ندارد، یادآور شد: اعضای هیئت
علمی شاغل نیز می توانند ملاقات‌های علمی و کاری با همکاران و دانشجویان خود را در
این مکان برگزار کنند.


وی همچنین با دعوت از اعضای هیئت علمی پیشکسوت دانشگاه برای
همکاری، باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه را یادآور باشگاه دانشگاه در سال های پیش
از انقلاب دانست و گفت: اتفاقات مهم و ماندگاری در باشگاه دانشگاه اتفاق افتاده است
که امیدواریم این مکان نیز چنین خاطراتی برای دانشگاهیان رقم بزند.


دکتر ساکت تنظیم دیدارهای منظم رئیس و معاونان دانشگاه فردوسی
مشهد با اعضای هیئت علمی بازنشسته، امکان حضور اعضای هیأت علمی پیشکسوت برای قرارهای
شخصی و دانشجویی، برنامه ریزی برای حضور اعضای هیئت علمی بازنشسته و دانش آموختگان
برجسته به منظور دیدار استادان و دانشجویان با آنان، برگزاری جشن های خاص برای برخی
از پیشکسوتان با هماهنگی همکاران و دانشجویان آنان و برگزاری مراسم جشن بازنشستگی را
از برنامه های باشگاه مفاخر و پیشکسوتان اعلام کرد.


گفتنی است ساعت کاری باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاهفردوسی مشهد، شنبه
تا چهارشنبه، از ساعت 8:30 الی 14 می باشد که در صورت هماهنگی قبلی، باشگاه آمادگی
میزبانی در ساعات عصر و نیز روز پنجشنبه را نیز خواهد داشت.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار