ارسال شده در تاریخ :

گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،
تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به سرپرستی دکتر محسن حداد سبزوار، عضو هیئت‌علمی
دانشکده مهندسی در روز یکشنبه 17 دی‌ماه 96 از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی
مشهد بازدید کرد.


مأموریت  و رسالت دانشکده و برنامه توسعه آن، کیفیت
ساختار و مدیریت، کیفیت فضای فیزیکی، کیفیت آموزش، کیفیت فناوری اطلاعات، کیفیت ارائه
خدمات فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی و رفاهی و کیفیت  پژوهش، محورهایی بود که در
این دیدار موردتوجه قرار گرفت.


در این برنامه، اعضای گروه بازدیدکننده از بخش‌های مختلف
آموزشی، پژوهشی، رفاهی و فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات دانشکده دیدار و ضمن
گفتگو با مسئولان واحدها، با چند تن از اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دانشکده نیز مصاحبه
کردند.


در ادامه این برنامه در نشستی که با حضور این هیأت و اعضای هیئت‌رئیسه
دانشکده برگزار شد، گزارشی از وضعیت دانشکده علوم ریاضی توسط دکتر حداد سبزواری و
کارشناس مسئولان همراه ایشان، لیلا رضایی مقدم و مصطفی هدایتی ارائه و ضمن بحث و
بررسی پیرامون نتایج به‌دست‌آمده، موارد شاخص برای طرح در کارگروه تخصصی و اعلام
نتیجه نهایی بازدید تهیه شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار