ارسال شده در تاریخ :

رئیس
مرکز آموزش زبان فارسی و معاونان و و دانشجویان ممتاز دانشگاه الکفیل
عراق در شهریورماه جاری از مرکز بین
المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد ( مرکز فردوسی) بازدید کردند.


این
هیات سپس در جلسه ای با حضور دکتر احسان قبول رئیس مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد حضور یافتند.


دکتر قبول پس از خیر مقدم به میهمانان با اشاره به جایگاه
ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد در سطح منطقه و بین المللی و امکانات مناسب این دانشگاه
از جمله، فضای آموزشی متناسب، خوابگاه و امکانات رفاهی و تفریحی، از آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای جذب
دانشجویان ممتاز دانشگاه الکفیل و اعطاء شرایط ویژه خبر داد.


وی
ضمن تاکید بر آمار بسیار زیاد فارسی آموزان عراقی مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد
، از تلاش و کوشش دانشجویان عراقی تمجید
کرد.


همچنین
رئیس مرکز آموزش زبان فارسی و معاونان و و دانشجویان ممتاز دانشگاه الکفیل
عراق در این جلسه پرسش های خود را درباره انواع دوره های آموزش زبان فارسی، آزمون
جامع، رشته های تحصیلی در دانشگاه فردوسی مشهد و امکانات رفاهی مطرح کردند، که
دکتر قبول به آنها پاسخ داد.


800511


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار