ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت همراه در ادامه سفر خود به شهر دهلی نو از مرکز علوم و
فناوری نانو وابسته به دانشگاه ملی اسلامی بازدید کردند.


در این دیدار که
دکتر خلیلی رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره نیز حضور داشت، مدیر و چند
تن از اساتید این مرکز به توضیح پیشینه تأسیس و راه اندازی و نحوه ارائة خدمات
تحقیقاتی به دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاه‌ها پرداختند.


در این دیدار آزمایشگاه‌های
مختلف سنجش شامل سنجش گازهای سمی، و سنجش حرارت و رطوبت و نیز دستگاه‌های پیشرفته
اسپکترومتر و اسپکتروفوتومتر و میکروسکوپ الکترونی مورد بازدید قرار گرفت.


با توجه به اهمیت
فناوری نانو از یک سو و جایگاه مهم این مرکز تحقیقاتی در این زمینه از سوی دیگر، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد بر لزوم همکاری میان دو دانشگاه در این حوزه نوین علمی تأکید
نمود.


دکتر کافی همچنین با
اشاره به امکان اعزام دانشجویان دوره دکتری به دوره شش‌ماهة تحقیقاتی، بر آمادگی
دانشگاه فردوسی مشهد در انجام تحقیقات مشترک و اعزام دانشجویان برای استفاده از
تجهیزات، امکانات و تجربیات غنی این مرکز در انجام پروژه‌های رساله خود تأکید نمود.


50010


50011


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار