ارسال شده در تاریخ :

خانم میلارد رئیس انستیتوی مطالعات میان رشته ای دانشگاه
استراسبورگ و نماینده این دانشگاه  از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد.


ایشان در این دیدار که در روز یکشنبه 10 بهمن ماه 95 انجام شد، بازدید های خود را در جهت برقرای ارتباط فرهنگی با برخی از
دانشگاههای ایران اعلام کرد و د پس از بازدید از قسمت های مختلف مرکز اطلاع رسانی
و. کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشگاه اظهار نمود: من بر اساس رتبه بندی های جهانی اطلاعاتی در
مورد دانشگاه فردوسی مشهد داشتم ولی در این بازدید از نزدیک دیدم که در این دانشگاه
هم به لحاظ فضا و شرایط فیزیکی و هم فعالیتهای علمی دانشگاه فردوسی مشهد یکی از
بهترینهای ایران و جزو دانشگاههای خوب در سطح جهان محسوب می شود.


لازم به ذکر است ایشان غیر از دانشگاه فردوسی مشهد از چند
دانشگاه دیگر ایران از جمله دانشگاههای تبریز ، شیراز و اصفهان نیز بازدید داشتند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار