ارسال شده در تاریخ :

آقای شهرستانی نماینده مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سیستانی در قم و هیئت همراه در روز چهارشنبه 15 فروردین ماه 1397 از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.

در این بازدید که جمعی از مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر هاشمی معاون آموزشی، دکتر احسان قبول مدیر همکاریهای علمی ، بین المللی دانشگاه و آقای دکتر واحدیان بازدیدکنندگان را همراهی می کردند، مسئولان کتابخانه توضیحات لازم برای کتاب های این مرکز در بخش های امانت ، مرجع و بخش نشریات را ارائه نمودند.

آقای شهرستانی ضمن بازدید از بخش نشریات بویژه منابع عربی موجود در کتابخانه، اظهار نمود: برای تکمیل تر شدن بخش نشریات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، اقدامات لازم برای ارسال بعضی از نشریات عربی منتشره در قم برای دانشگاه را انجام می دهند.

820028

820029

آخرین اخبار