ارسال شده در تاریخ :

دکتر
قهرمان سلیمانی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دکتر محمد علی ربانی رئیس مرکز مطالعات
فرهنگی بین المللی آن سازمان روز سه شنبه هفتم دی ماه 1395 از مرکز فردوسی دانشگاه
فردوسی مشهد بازدید کردند.


در این بازدید دکتر سلیمانی در نشستی با استادان
زبان ادبیات فارسی اقلیم کردستان عراق به
ارتباط نزدیک بین دو ملت اشاره کرد و
براهمیت گسترش زبان فارسی در آن منطقه و تجلیل از مفاخر ادبیات کردی تاکید کرد.


استادان
زبان و ادبیات فارسی اقلیم کردستان نیز ضمن
قدردانی از دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری دوره های دانش افزایی و کارگاه های
آموزشی درخواست کردند برای آشنایی بیشتر آنان با دانش های نو در آموزش زبان و ادبیات فارسی،
این گونه کارگاه ها و دوره ها به صورت دائمی تکرار شود.


پس
از این نشست دکتر سلیمانی و هیات همراه ضمن
بازدید از کلاس های مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد و گفتگو با فارسی آموزان، با تولیدات نرم افزاری، فیلم های آموزشی و کتاب
های جدید آموزشی این مرکز آشنا شدند.


لازم
به ذکر است این هیئت پس از بازدید در نشست هماهنگ سازی برگزاری همایش بین المللی
گفت و گوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب شرکت کرد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار