ارسال شده در تاریخ :

دکتر
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه  و شهرسازی و عضو هیئت علمی و رئیس قبلی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در روز دوشنبه
25 بهمن ماه 95 از بخش های مختلف معماری و
شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمود.


سپس
در نشستی با دکتر کامل نیا رئیس دانشکده معماری
و شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص نحوه همکاری این دانشکده با وزارت راه و شهرسازی بحث و تبادل نظر
کرد.


در ادامه معاون وزیر
راه  و شهرسازی ضمن بازدید از دفتر فنی دانشکده و پروژه های جاری آن، بر استفاده
از پتانسیل های دانشکده در حوزه معماری و شهرسازی در سطح ملی و استانی تاکید نمود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار