ارسال شده در تاریخ :

دکتر هاشمی معاون آموزشی
دانشگاه
فردوسی مشهد با
حضور در اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه از دبیرخانه سومین جشنواره فرهنگ ملل بازدید و
با دکتر غنائی دبیر جشنواره، گفتگو نمودند.


دکتر غنائی، رئیس اداره
دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر سومین جشنواره فرهنگ ملل ضمن
تبریک سال نو و خیر مقدم به دکتر هاشمی،معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ، گزارشی از فعالیت های
انجام شده در دبیرخانه سومین جشنواره فرهنگ ملل را به ایشان ارائه نمود.


دکتر هاشمی معاون آموزشی
دانشگاه
فردوسی مشهد نیز ضمن تبریک سال نو به رئیس اداره دانشجویان
بین المللی و اعضای دبیرخانه سومین جشنواره فرهنگ ملل از همت تمامی دست اندرکاران
این جشنواره که در ایام تعطیل مشغول فعالیت هستند، تقدیر و تشکر نمود.


معاون آموزشی دانشگاه که
در یک بازدید سر زده در محل دبیرخانه جشنواره فرهنگ ملل حضور یافته بود، اظهار
امیدواری نمود تا با حمایت همه واحد های دانشگاه فردوسی مشهد و استان خراسان رضوی
سومین جشنواره فرهنگ ملل هر چه با شکوهتر برگزار گردد.


لازم به ذکر است به منظور تحقق اهداف
بلند مشهد ۲۰۱۷، اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری معاونت
دانشجویی دانشگاه، سومین جشنواره فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی
مشهد را در تاریخ ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ برگزار می نماید.


این جشنواره در چهار بخش اصلی زیر به
مدت سه روز با حضور دانشجویان  از ۲۱ کشور جهان در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار می شود.


کنفرانس پژوهشی بین المللی


کارگاه و جشنواره غذا


نمایشگاه ملل


مسابقات


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار