ارسال شده در تاریخ :

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به همراه معاون پژوهش
و فناوری و تعدادی از مدیران دانشگاه از مجموعه ایران
خودرو خراسان دیدار کردند. در این دیدار دکتر کافی ضمن نشستی با مهندس زاهدی فرد
مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان اظهار داشت امروزه افتخار ما ارتباط با صنعت است
و دانشگاه تشنه آن می باشد.


دکتر
کافی ضمن اشاره به دانشگاه های نسل اول و دوم تاکید کرد دانشگاه های نسل اول که
مبتنی بر آموزش صرف می باشند دانشگاه های فراموش شده هستند. وی افزود دانشگاه هایی
امروزه حرفی برای گفتن دارند که توانمندی های ویژه ای داشته باشند و این توانمندی
ایجاد نمی گردد مگر با ارتباط با بخش تولید و صنعت و جامعه.


وی
همچنین بر استفاده و اشتراک منابع و ظرفیت های تاکید نمود و اظهار داشت با توجه به
محدودیت منابع می بایست از موازی کاری و دوباره کاری پرهیز گردد. دکتر کافی ظرفیت
های دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد را از حیث اعضاء هیات علمی و توانایی های
پژوهشی و فناوری در میان دانشکده های مهندسی کشور ممتاز دانست.


از
جمله مباحث مطرح در این نشست همکاری در موضوعات موتور و نیروی محرکه، فناوری های
هیبرید، فناوری اطلاعات و اتوماسیون و همچنین مواد و متالورژی بود. در این نشست
تفاهم نامه ای میان دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت ایران خودرو خراسان به امضاء رسید.


پس
از این نشست رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه از بخش های تولیدی این شرکت
بازدید به عمل آوردند.


800321


.
8003233


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار