ارسال شده در تاریخ :

دکتر نادر نصیری مقدم مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و پژوهش
های ایران شناسی دانشگاه استراسبورگ روز سه شنبه 9 آبان ماه سال جاری طی بازدیدی
از مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد با رئیس
این مرکز نیز پیرامون توسعه همکاریهای دو
جانبه گفتگو نمود.


در این دیدار که دکتر حمیده لطفی نیا، مدرس گروه فارسی دانشگاه
استراسبوگ و دکتر فارسیان، عضو هیات علمی گروه زبان فرانسه دانشگاه فردوسی نیز همراه
دکتر نادر نصیری مقدم بودند، از کلاس گفتگوی فارسی آموزانی از کشورهای انگلیس،
آلمان، ژاپن و کره جنوبی بازدید و از نزدیک شاهد شیوه تدریس و امکانات مرکز فردوسی
بودند. طی این دیدار هیات فرانسوی از سامانه آموزش های الکترونیک مرکز فردوسی دانشگاه
فردوسی مشهد دیدن کرد.


در این جلسه دکتر قبول ضمن معرفی مرکز فردوسی و امکانات آن، از
آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری دوره های مجازی آموزش زبان فارسی و 
برگزاری دوره های دانش افزایی برای دانشجویان دکتری دو دانشگاه اعلام آمادگی کرد.


دکتر نصیری نیا نیز امکانات و فضای مرکز بین المللی آموزش زبان
فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و از اعزام
دانشجویان زبان فارسی برای شرکت در دوره های تابستانی به مرکز فردوسی دانشگاه خبر
داد و اظهار امیدواری کرد، زمینه همکاری‌های بیشتر بین این دانشگاه و دانشگاه
فردوسی مشهد فراهم آید. در پایان این دیدار دکتر قبول یک دوره از کتابهای آموزش
نوین زبان فارسی و سردیس فردوسی را به ایشان اهدا کرد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار