ارسال شده در تاریخ :

بر اساس
هماهنگی بین دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت بهره
برداری نفت و گاز شرق، شرکت های فعال در حوزه صنعت نفت و گاز مستقر در مرکز رشد واحد های
فناور دانشگاه فردوسی مشهد از منطقه عملیاتی این شرکت واقع در خانگیران سرخس بازدید
کردند.


در ابتدای
این بازدید که در سالن کنفرانس واقع در محل خانگیران برگزار شد، مهندس الهامی مدیر
تعمیرات شرکت ضمن خیر مقدم به شرکت های فعال به معرفی مختصری از واحد های شرکت نفت
و گاز پرداخت سپس مهندس موسوی ، رئیس مرکز
رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد به بیان معرفی این مرکز و نقش و جایگاه آن در
برآوردن نیاز های صنعت منطقه پرداخت و در ادامه آمادگی خود ر مرکز رشد دانشگاه را در سه زمینه، برگزاری سمینار های مشترک در دانشگاه
فردوسی مشهد جهت شناسایی فرصت های شغلی موجود در این منطقه، راه اندازی دفتر همکاری های مشترک در دانشگاه فردوسی
مشهد در ساختمان فناوری های پیشرفته و راه اندازی آزمایشگاه مرجع و تخصصی در این دانشگاه
را اعلام نمود.


طبق
هماهنگی های صورت گرفته در ادامه حضور شرکت های فعال در حوزه صنعت نفت و گاز مستقر در مرکز رشد واحد های
فناور دانشگاه فردوسی مشهد از چاه شماره 47 بازدید کردند و از نزدیک با تاسیسات سرچاهی آشناشدند
پس از آن بازدید از
wireline
Services
و تعمیرات درون چاهی انجام گرفت
.


در این
بازدید که شرکت های فعال در حوزه صنعت نفت
و گاز مستقر در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند در ادامه
بازدید خود از شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق ارائه توامندی ها و دستاورد های خود
را برای مسئولان این شرکت ارائه نمودند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار