ارسال شده در تاریخ :

پیرو شکل‌گیری ساختار جدید معاونت فرهنگی- اجتماعی و
دانشجویی و تأسیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی؛ با توجه نو پا بودن
این گروه در ساختار دانشگاه، ضرورت و نیاز به گفتگو و تعامل هر چه بیشتر این گروه با
وزارت علوم و دانشگاه‌هایی که واحدهای سازمانی مشابه با گروه مطالعات دارند، احساس
شد. در این راستا، دکتر علیرضا آزاد رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-
اجتماعی در سفری هفت روزه به تهران، با نزدیک به 20 مسؤول دانشگاهی و چهره فرهنگی دیدار
و گفتگو کرد.


دکتر علیرضا آزاد رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی
اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در تکمیل این خبر
افزود: در این سفر دیدارهایی با مسئولان وزارت علوم، وزارت بهداشت و جهاد دانشگاهی؛
مدیران گروه‌های برنامه‌ریزی و مطالعات در سه دانشگاه علامه طباطبایی، علم و صنعت،
تربیت مدرس و تنی چند از چهره‌های فرهنگی و اجتماعی تعاملاتی صورت گرفت.وی ادامه داد : در دیدار با مسئولان وزارت علوم ابتدا
گزارشی از وضعیت ادغام دو معاونت در دانشگاه فردوسی مشهد ارائه گردید. دکتر آزاد در
دیدارهای جداگانه با مدیران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پس از شرح روند ادغام،
تسری دادن مقولات فرهنگی به بدنه معاونت دانشجویی را یکی از اهداف ادغام و تمرکز سیاست‌گذاری
و برنامه‌ریزی و ارزیابی و بودجه در گروه مطالعات و برنامه‌ریزی را یکی از ساز و
کارهای این هدف معرفی کرد. دکتر آزاد با برشمردن مواردی از مقام‌ها و امتیازهای
برتر دانشگاه فردوسی در عرصه‌های فرهنگی، خواستار حمایت و هماهنگی وزارت برای حرکت
دانشگاه فردوسی به سمت رقابت های بین المللی و برندسازی و تولید هویت فرهنگی و اجرای
پروژه راه اندازی واحدهای فرهنگی دانشگاه‌های کوچک شد. علاوه بر آن حمایت وزارت از
پروژه ادغام در دانشگاه فردوسی و اتخاذ سیاست وزارتی برای ادغام معاونت از دیگر
مطالبات رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی دانشگاه فردوسی از مسئولان وزارت علوم
بود.وی در پایان اظهار داشت: همچنین دیدارهایی با با مدیران
واحدهای سازمانی مشابه با گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی دانشگاه های
تربیت مدرس ، علم و صنعت، علامه صورت گرفت .


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار