ارسال شده در تاریخ :

دکتر
قریش‌الحسینی، رئیس مجمع صنفی اعضای هیأت علمی و اعضای این مجمع، روز دوشنبه، 2 مردادماه
از باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه دیدن کردند و در جریان اقدامات این باشگاه قرار
گرفتند.


در
ابتدای این بازدید، دکتر قریش‌الحسینی، رئیس مجمع صنفی اعضای هیأت علمی و رئیس اسبق
دانشکده علوم به ارائه گزارش مختصری از چگونگی تشکیل مجمع صنفی اعضای هیأت علمی پرداخت
و با اشاره به افتتاح باشگاه مفاخر و پیشکسوتان در اردیبهشت ماه گفت: افتتاح این باشگاه
که با مطالعه چند ساله انجام شده است، برای ارتباط صمیمی پیشکسوتان و بازنشستگان بسیار
مهم و موثر است.


وی
نقش باشگاه مفاخر و پیشکسوتان و همچنین موزه دانشگاه را در هویت بخشی به نسل جوان مهم
ارزیابی کرد و ادامه داد: دعوت از پیشکسوتانی که در دانشگاه مسئولیت اجرایی داشته اند،
استفاده از اطلاعات کارمندان قدیمی دانشگاه، ایجاد روند عضوگیری برای باشگاه و تلاش
برای پیوند با دانش آموختگان دانشگاه از جمله مواردی است که در ارتقای جایگاه باشگاه
تاثیر بسزایی دارد.


سپس
دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با ارائه توضیحاتی درخصوص روند تشکیل
مرکز، یادآور شد: باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه با هدف ارتباط اعضای هیأت علمی
با دانشجویان و افزایش تعلق خاطر اعضای هیات علمی دانشگاه ایجاد شده است و هم اکنون
آمادگی میزبانی از اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته را دارد.


در
ادامه دکتر مرعشی، عضو مجمع صنفی اعضای هیأت علمی و استاد دانشکده کشاورزی با توجه
به گزارش دکتر ساکت نکاتی را مطرح و خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات بزرگ واحدهای دانشگاه
عدم اطلاع رسانی مطلوب است که باعث می شود اقدامات مهمی که در دانشگاه انجام شده است،
به خوبی بازنمایی نشود و افتتاح این باشگاه نیز از جمله کارهای بزرگی است که ارزش و
اهمیت آن باید در دانشگاه شناخته شود.


جلسه
با روسای دانشکده ها و گروه های آموزشی، استفاده از توانایی و ظرفیت دانشجویان برای
تسریع در انجام کارها، تلاش برای نگهداری از بناهای قدیمی دانشگاه، ایجاد مرکز دانش
آموختگان و تدوین تاریخ شفاهی دانشگاه از جمله پیشنهادات دکتر مرعشی برای کارایی هرچه
بیشتر مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه بود.


دکتر
وحیدی نیا دیگر عضو این مجمع و استاد دانشکده علوم نیز به وجود چند دستگاه قدیمی در
دانشکده علوم اشاره کرد و گفت: موزه دانشگاه می تواند فضای مناسبی برای نگهداری اشیای
قدیمی دانشگاه باشد، ازین رو همه باید برای انتقال وسایل قدیمی دانشکده ها به موزه
کوشش نمایند.


خانم
دکتر بوذرجمهری، دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی و عضو مجمع صنفی اعضای هیأت
علمی نیز با اشاره به کمبود فضا برای جلسات در دانشکده ادبیات، خاطر نشان کرد: وجود
باشگاه مفاخر و پیشکسوتان می تواند مکان مناسبی برای تشکیل جلسات استادان پیشکسوت با
دانشجویان باشد و این امر باید در دانشگاه به طور مناسب اطلاع رسانی شود.


دکتر
طبسی زاده، عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و دبیر مجمع صفی اعضای هیأت علمی نیز با
اشاره به افتتاح موزه در آینده نزدیک، گفت: موزه دانشگاه می تواند مکان مناسبی برای
معرفی دانشگاه باشد و نقش تاثیرگذاری برای جذب دانشجویان نخبه و استعداد برتر ایفا
کند و همچنین ارتباط دانشگاه با دیگر بخش های جامعه را ارتقا دهد.


دکتر
پورافشاری استاد دانشکده مهندسی و دیگر عضو مجمع نیز راهکارهایی در خصوص ارتباط موزه
با بیرون دانشگاه ارائه کرد.


بازدید
از ساختمان موزه دانشگاه و آشنایی با روند آرشیوسازی در بخش مستندسازی مرکز از دیگر
برنامه های این بازدید بود.


800337


800338


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار