ارسال شده در تاریخ :

در راستای گسترش و تعمیق روابط علمی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه‌های کشور عراق و بررسی همکاری‌های بیشتر با دانشگاه‌های کشور عراق، رئیس دانشگاه ذیغار، پروفسور ریاض جابور، به همراه هیئت همراه طی بازدیدی از مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر قبول رئیس این مرکز پیرامون بررسی همکاری بیشتر دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار دکتر احسان قبول ضمن خوشامدگویی به مهمانان ابراز امیدواری کرد که با توجه به افزایش همکاری مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه‌های مختلف کشور عراق، این همکاری‌ها باکیفیت بهتری پیش برود و آمادگی مرکز فردوسی را برای پشتیبانی از دوره‌های آموزش زبان فارسی به‌صورت مجازی اعلام کرد.

رئیس دانشگاه ذیغار نیز ضمن قدردانی از مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد به جهت فعالیت گسترده آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های کشور عراق و کارآمد بودن برنامه و منابع درسی مرکز فردوسی برای زبان آموزان عراقی از مرکز فردوسی برای تأسیس گروه زبان و ادبیات فارسی و اعزام استادان و تهیه برنامه درسی درخواست همکاری کرد. رئیس دانشگاه ذیغار با اشاره به حدود 21000 دانشجو در این دانشگاه برای تأسیس مرکز آموزش آزاد زبان فارسی اعلام آمادگی کرد.

811373

آخرین اخبار