ارسال شده در تاریخ :

به دعوت
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد
در مجلس شورای اسلامی، از مرکز فناوری‌های پیشرفته دانشگاه بازدید نمود.


در این
بازدید دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه توضیحاتی در خصوص جایگاه ویژه دانشگاه
فردوسی مشهد در مرجعیت علمی و همچنین پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه فناوری ارائه نموده
و خواستار توجه جدی نمایندگان  مجلس به امر پژوهش شد.


سپس
دکتر لگزیان معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد توضیحاتی در خصوص
برنامه جاری و آتی این دانشگاه ارائه نمود.


سپس
دکتر قاضی‌زاده ضمن بازدید از مرکز فناوری‌های پیشرفته دانشگاه در جریان موقعیت ممتاز
مرکز قرار گرفت و پیرامون عملکرد و محصولات ارائه‌شده با مسئولین برخی از آزمایشگاه‌های
مرجع مستقر در این مرکز گفتگو نمود.


لازم
به ذکر است دکتر قاضی‌زاده نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نشستی با
مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد چگونگی توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به امر پژوهش
در دانشگاه را بررسی نمود، همچنین طرح مأموریت گرایی مؤسسات آموزش عالی که با محوریت دانشگاه فردوسی
مشهد در حال انجام است به ایشان ارائه گردید.


811170


811169


811168


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار