ارسال شده در تاریخ :

دکتر اصغرپور، مدیر فرهنگی و فعالیت های
داوطلبانه دانشگاه به همراه دبیران انجمن علمی
دانشجویی ، روز چهارشنبه، 6 بهمن ماه 95 از
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی
مشهد بازدید کردند و در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفتند.


دکتر احمدرضا اصغرپور در این دیدار با بیان اینکه
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در دور جدید فعالیت، تحول مهمی در رویکرد خود داشته
است، از اهتمام دکتر ساکت برای جمع آوری اسناد و مدارک دانشگاه تشکر کرد.


وی همچنین به افتتاح موزه در آینده نزدیک اشاره
و ابراز امیدواری کرد با افتتاح موزه، بخشی از میراث دانشگاه به این مکان منتقل شود.


در ادامه دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد
دانشگاه درباره تاریخچه و فعالیت های متنوع مرکز توضیحاتی ارائه کرد و از دانشجویان
خواست در جمع آوری اسناد و مدارک استادان، همراه مرکز باشند.


وی همچنین به همکاری دانشجویان انجمن های علمی دانشجویی
برای بزرگداشت استادان پیشکسوتان دانشگاه اشاره و خاطر نشان کرد: توجه دانشجویان به
تقدیر از استادان پیشکسوت کوششی قابل تحسین است که برای برگزاری بهتر آن، شایسته است
که با مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه نیز هماهنگی هایی انجام شود.


در ادامه دانشجویان پرسشها و دیدگاههای خود را در
خصوص مرکز مطرح و در خصوص اهدای نشان ها، جوایز و اختراعات دانشجویان دانشگاه به مرکز
پیشنهادهایی ارائه کردند که با استقبال رئیس مرکز مواجه شد.


بازدید از مکان موقت موزه دانشگاه و آشنایی با فعالیت
های مستندسازی و آرشیو سازی مرکز از دیگر برنامه های این بازدید بود.


50051


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار