ارسال شده در تاریخ :

تعداد 40 نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر مقاطع مختلف
تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهدبا همراهی مسئولان اداره امور دانشجویان شاهدو ایثارگر این
دانشگاه از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند.


در این اردوی یک روزه سه نفر از مشاوران تحصیلی بخش مشاوره
اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه نیز دانشجویان را همراهی نموده و ضمن
برقراری ارتباط با دانشجویان آنان را به حضور و ارتباط موثر با مرکز مشاوره
دانشگاه و واحد مشاوره ترغیب نمودند.


اردوی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فرصت مغتنمی است تا
دانشجویان با تازه های نشر در حوزه تخصصی خود آشنا شده و همچنین فرصت دیدار و
آشنایی با ناشران و متخصصان رشته تحصیلی خود را پیدا کنند.


همچنین بازید از شرکت در کارگروه های برگزار شده در
نمایشگاه به خصوص در حوزه بین الملل به گسترش ارتباطات دانشجویان با فرهیخته گان
سایر ملل کمک می کند.


دانشجویان شاهد و
ایثارگردانشگاه فردوسی مشهد در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از بخش های
بین الملل و از غرفه کشورهای فنلاند،
لبنان،افغانستان و .... سایر کشورها بازدید کردند.


علاوه بر آن سایر بخش های نمایشگاه مثل بخش ناشران عمومی و
بخش کودک علاقه مندان به کتاب را به خود
جذب نموده و دانشجویان می توانند به عنوان قشر فرهیخته جامعه با خرید و اهدا کتاب
به نزدیکان خود به خصوص کودکان در ترویج فرهنگ کتاب خوانی موثر باشند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار