ارسال شده در تاریخ :

مهندس رشیدیان استاندار خراسان رضوی از فضاهای ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد که برای برگزاری سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
سراسر کشور تجهیز شده است بازدید نمود.


مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد در این بازدید در مورد تجهیز و آماده سازی سالن ها و فضاهای ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری سیزدهمین
المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان با استاندار
خراسان رضوی و رئیس شورای حمایتی و پشتیبانی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
دانشجویان کشور توضیحاتی را ارائه نمودند.


لازم به ذکر است سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
سراسر کشور از تاریخ 27 تیرماه لغایت 20 مردا ماه 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار می شود و مراسم افتتاحیه المپیاد در بخش دختران از ساعت 18 روز دوشنبه 28 تیرماه 1395 آغاز می شود.


ol200208


ol200206


ol200205

آخرین اخبار