ارسال شده در تاریخ :

جمعی از اساتید و روسای دانشگاههای ایالت بلخ افغانستان در ادامه حضور خود در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد از مجتمع
تحقیقاتی ـ آموزشی صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کردند.


در این دیدار که دکتر احمد نظامی رئیس و دکتر سعید زره داران، معاون پژوهشی
دانشکده کشاورزی نیز حضور داشتند، بازدیدکنندگان شاهد حضور مستقیم دانشجویان در
خطوط مختلف تولیدی مجتمع صنایع غذایی بودند.


دکتر مصطفی مظاهری، رئیس مجتمع و مدیر گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه
فردوسی توضیحاتی را در خصوص نحوه کار مجتمع صنایع غذایی و چگونگی ارتباط مستقیم
صنعت و دانشگاه در این واحد ارائه نمود. وی از این مجتمع به عنوان یک نمونه موفق
در بحث آماده نمودن دانشجویان برای کارآفرینی و مدلی مناسب از کلینیک های تخصصی
دانشگاهی یاد کرد.


لازم به ذکر است مجتمع تحقیقاتی ـ آموزشی صنایع غذایی دانشگاه فردوسی هم
اکنون در سه سالن مجزا، خطوط تولید فراورده های لبنی، فراورده های نانوایی و قنادی
و فراورده های میوه و سبزیجات را دارا می باشد که در طول سال دانشجویان مقاطع
مختلف کارشناسی و تکمیلی بخشی از دروس خود را در این واحد می گذرانند.


در پایان دیدار، رئیس مجتمع تحقیقاتی ـ آموزشی صنایع غذایی آمادگی خود را
برای پیاده سازی مدلی مشابه با این واحد در دانشگاههای طرف قرارداد با دانشگاه
فردوسی از جمله دانشگاههای ایالت بلخ افغانستان اعلام نمود که مورد توجه و استقبال
بازدیدکنندگان قرار گرفت.


800535800536


.


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


 


آخرین اخبار