ارسال شده در تاریخ :

دانشکده خلیج واقع در شهر مسقط پایتخت کشور عمان پذیرای هیئت
ایرانی شامل ده تن از اساتید باتجربه
دانشگاه فردوسی مشهد به همراه بهمن اکبری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود.


این هیئت شامل ده
تن از اساتید باتجربه دانشگاه فردوسی مشهد به همراه بهمن اکبری رایزن فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران بود که از این دانشکده که یکی از بزرگترین دانشکده های خصوصی عمان
است؛ بازدید به عمل آوردند.


این بازدید و گفتگوی علمی در روزنامه های کشور عمان شامل
روزنامه الوطن، عمان الیوم، الرویه و المستقبل بازتاب خوبی داشت که در ذیل درج شده
است


روزنامه الوطن


روزنامه الوطن در بخش اخبار محلیبا تیتر "همکاری های
علمی میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده الخلیج"نوشت:


هیأتی ایرانی از دانشگاه فردوسی مشهد به ریاست دکتر موسویان
همراه ده تن از اساتید کارشناس آن دانشگاه از دانشکده خلیج دیدار کردند؛ در این
نشست رایزن فرهنگی سفارت ج ا ایران نیز حضورداشت. در این دیدار
پرفسور
تقی عبدالرضا عبدوانی رییس دانشگاه در زمینه تعاملات علمی و روابط فرهنگی دانشگاهی با هیات ایرانی گفتگو داشت.


طرفین در این دیدار از انعقاد قرارداد مشترک بین دو
دانشگاه خبر دادند.


60078


روزنامه عمان الیوم


روزنامه عمان الیوم هم با تیتر"اعضاء هیأت علمی
دانشگاه فردوسی مشهد از دانشکده خلیج دیدار کردند."همچون خبر روزنامه
الوطن از این دیدار گزارش داده است.


60077


روزنامه الرویه


در همین زمینه روزنامه الرویه نیز در تیتری با عنوان "اعضاء
هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از دانشکده خلیج دیدار کردند." نوشت: محور
اصلی این دیدار بحث و بررسی درباره امور آموزشی و پژوهشی میان دو کشور ایران و
عمان بود.


در این ملاقات به رسم یادبود لوح تقدیری از جانب ریاست
دانشگاه الخلیج به جناب آقای دکتر موسویان
به نمایندگی از هیات همراه اهدا شد
.


60076


روزنامه المستقبل


روزنامه المستقبل نیز با عنوان "تقویت همکار های میان
دانشکده الخلیج و دانشگاهی ایرانی" نوشت:


در این جهت موضوعاتی مانند تبادل دانشجو، برگزاری نشست های
تخصصی مشترک و مواردی از این دست مورد بحث قرار گرفت.


60075


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار