ارسال شده در تاریخ :

رشته
مهندسی پزشکی با گرایش بیوالکتریک در مقطع دکتری در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد شد.


به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، شورای گسترش و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری، در جلسه تاریخ 22 آبان ماه 1395 با ایجاد رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
در مقطع دکتری در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، موافقت قطعی به عمل آورد.


لازم به ذکر است بر این
اساس از سال آینده گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه اقدام به پذیرش دانشجو در
مقطع دکتری در این گرایش خواهد نمود.

آخرین اخبار