ارسال شده در تاریخ :

اولین سمینار کنترل و بهینه سازی به همت گروه ریاضی
کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور رئیس دانشگاه و اعضای
هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی همراه با جمعی از پژوهشگران این رشته ساعت
8:30
روز
چهارشنبه 19 مهر در سالن خوارزمی دانشکده مهندسی آغاز به کار خواهد کرد.


دکتر سهراب عفتی، دبیر این سمینار در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، هدف از برگزاری این سمینار را گسترش شاخه کنترل
و بهینه‌سازی در بین متخصصان و همچنین ارائه آخرین دستاوردهای این شاخه در زمینه‌های
کنترل ریاضی، کنترل در پزشکی، کنترل فازی، کنترل تصادفی، کنترل پروژه، بهینه سازی
خطی و غیر خطی و شبکه های عصبی عنوان کرد.


وی اظهار داشت: در این
سمینار دکترعلی وحیدیان کامیاد، استاد پیش کسوت گروه ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی
مشهد، دکتر علی خاکی صدیق، عضو هیأت علمی
و رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و دکترمسعود جامعی، عضو هیأت علمی دانشگاه
منچستر انگلستان به عنوان سخنرانان عمومی حضور دارند.


وی افزود:از 75 مقاله رسیده به دبیرخانه اولین سمینار کنترل
و بهینه‌سازی، پس از داوری، 43 مقاله برای ارایه شفاهی و 17 مقاله برای ارایه به صورت
پوستر پذیرفته شده است. علاوه بر ارایه این مقالات، برگزاری دو کارگاه آموزشی و تشکیل
یک میزگرد با موضوع راه اندازی رشته کنترل و بهینه‌سازی و همچنین تاسیس انجمنی به همین
نام از دیگر برنامه‌های علمی است که برای دو روز برگزاری این سمینار تدارک دیده شده‌اند.


دکتر عفتی در خصوص اهمیت کنترل و بهینه سازی و کاربردهای
آن اظهار داشت: موضوع کنترل بهینه، یافتن قانون کنترلی برای سیستم دینامیکی داده شده
به نحوی است که معیار بهینگی معینی حاصل شود.


اکنون کنترل در بسیاری از مسائل دنیای واقعی کاربرد دارد.
به عنوان نمونه ای از کاربردها می توان به کنترل در علوم پزشکی که وظیفه آن بررسی
و کنترل بیماری هایی نظیر سرطان و بیماری های قلبی است، اشاره کرد. علاوه بر این
علم کنترل در سایر رشته ها از قبیل علوم اقتصادی در کنترل تورم، کنترل قیمت ها و
حجم نقدینگی در جامعه کاربرد دارد و همچنین می توان به کاربردهای علم کنترل درعلوم
نظامی و کنترل موشک ها اشاره کرد.


گفتنی است در این سمینار آئین نکوداشت دکترعلی وحیدیان
کامیاد، استاد پیش کسوت دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد که یکی از استادان
پیشگام، برجسته و تاثیرگذار در این حوزه می باشد، برگزار خواهد شد.


دکتر حامد رضا طارقیان و دکتر محمد هادی فراهی دبیران علمی
این همایش و دکتر مرتضی گچ پزان دبیر اجرایی این سمینار می باشند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار