ارسال شده در تاریخ :

با توجه به برگزاری نخستین
جشنواره ملی بهره‌وری و بازچرخانی آب در تاریخ 21 الی 24 شهریور ماه 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد، روابط عمومی دانشگاه گفتگویی
با دکتر داوری رئیس جشنواره ی آب بهره وری و بازچرخانی انجام داده است که حاصل این
گفتگو به شرح زیر می باشد.


دکتر داوری معاون فرهنگی،  اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و رئیس جشنواره ی آب بهره وری و بازچرخانی اظهار داشت:  این جشنواره که بر روی فناوری های بهره وری و بازچرخانی آب
تمرکز دارد از 21 تا 23 شهریور ماه سال
جاری برگزار خواهد شد و با توجه به اینکه در کشور
ما کمتر به مسئله ی فناوری آب توجه شده است لذا در این جشنواره بیشتر بر روی علوم و تحقیقات ،مهندسی و طراحی
تمرکز کرده ایم.


وی افزود: خوشبختانه مدتی است که معاونت علم و
فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته است که بزرگترین مسئولیت آن تشدید فعالیت های
فناورانه ی کشور است و ستادهای فناوری در
زیرمجموعه ی این معاونت فعالیت می کنند و یکی از این ستاد ها ستاد آب ، خشکسالی ،فرسایش و
محیط زیست است که ما تحت حمایت این ستاد و نیز بنیاد ملی نخبگان این جشنواره
را در مشهد برگزار خواهیم کرد .


دکتر داوری ضمن یادآوری
وضعیت نامناسب آب در بسیاری از دشت ها بیان کرد :علت توجه ما به مسئله ی آب
، وضعیت بحرانی آب کشور در بسیاری از دشت
هاست که آینده ی خوبی را گواهی نمی دهد و در ادامه دلیل شرایط بحرانی آب در کشور را پیشی
گرفتن مصارف از منابع اعلام کرد و افزود : برای خروج از این وضعیت 3 راه حل وجود
دارد : 1- کم کردن مصارف که این راه نیاز به اجماع و اعتماد قوی بین مردم دارد.2- انتقال آب از بیرون حوزه
مانند تاجیکستان و دریای عمان که این پروژه ها بسیار گران قیمت هستند و به زودی به
نتیجه نخواهد رسید .


رئیس این جشنواره در این خصوص تصریح کرد :
راه حل سومی وجود دارد که راه حل نهایی نیست اما راه حل مسکنی است تا راه حل نهایی
به نتیجه برسد که عبارت است از : افزایش بهره وری آّب و جلوگیری از آلوده شدن منابع
.وی ادامه داد: ما این راه را ، راه کوتاه مدت و یا میان مدتی می بینیم که می
تواند دشت مشهد را نجات بدهد .


دکتر داوری در خصوص
برنامه های جشنواره ی آب بهره وری و بازچرخانی توضیح داد :فن بازار، نمایشگاه
اختراعات و تولیدات ، نمایشگاه فنی –تخصصی ، کاگاه های آموزشی ، سمینار های علمی و
نشست های تخصصی برای این جشنواره پیش بینی شده است .


رئیس جشنواره ی آب بهره
وری و بازچرخانی اعلام اکرد محور های این جشنواره بسیط در نظر گرفته شده است و ما
موضاعاتی مانند : مزرعه و گیاه ، آبیاری ، صنعت ،خدمات ، بازچرخانی و... را در نظر
گرفته ایم و امیدواریم درسخنرانی ها و سمینار های تخصصی بتوانیم از نظریات و تجریبات دانشگاهی ، دستگاه ها ی دولتی
،مسئولین با سابقه ، بخش خصوصی و فناوران در این عرصه ها استفاده کنیم .


دکتر داوری افزایش توجه و تمرکز صنایع ، مدیران و اهل علم
کشور ، به حوزه ی فناوری و نیز شناسایی اختراعات و ابتکارات در حوزه ی بهره وری آب در بخش نمایشگاه را از دستاورد های این جشنواره پیش بینی کرد و
افزود :امیدواریم این دستاورد ها بتواند در دراز مدت موجب بهبود وضعیت آب کشور بشود .


خبرنگار : شهابی


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار