ارسال شده در تاریخ :

بدنبال هماهنگی باسازمان انتقال خون خراسن و استقرار پایگاه
اهدای خون سیار در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجویان، اساتید، و
کارکنان دانشگاه، درطرح اهداء خون مشارکت نمودند
.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد، به همت مدیریت دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد،
درراستای تحقق اهداف عالیه دینی و حس انسان دوستی وکمک به همنوعان ،باهماهنگی
سازمان انتقال خون، دانشجویان، اساتید، و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد با اهدای
خون در محل دانشکده علوم ریاضی در روز دوشنبه 9 اسفندماه 1395،به کمک بیماران نیازمند
شتافتند.


600220


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار