ارسال شده در تاریخ :

اعضای
شورای دانشکده الهیات و معارف اسلامی روز چهارشنبه، 4 مردادماه، از باشگاه مفاخر و
پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد دیدن کردند و بخشی از اسناد و مدارک قدیمی و ارزشمند
این دانشکده را به مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه اهدا کردند.


دکتر
رئیسیان، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی در این بازدید با اشاره به آمادگی این
دانشکده برای بازیابی تاریخ دانشگاه گفت: تمرکز اسناد و مدارک دانشگاه در یک مکان مشخص
که قابلیت بازدید برای مهمانان خارجی و داخلی را داشته باشد، بسیار مهم و ضروری است.


وی با
اشاره به ایجاد کانون دانش آموختگان دانشکده الهیات خاطرنشان کرد: این کانون می تواند
کانالی برای ارتباطات و دریافت عکس ها و مدارک قدیمی دانشگاه از دانش آموختگان باشد.


رئیس
دانشکده الهیات و معارف اسلامی همچنین به انتقال ساختمان دانشکده الهیات اشاره و ابراز
امیدواری کرد: مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه کمک و همکاری لازم را برای حفظ هویت
تاریخی دانشکده انجام دهد.


دکتر
ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه نیز با تشکر از همکاری دانشکده الهیات
برای در اختیار گذاشتن بخشی از اسناد و مدارک این دانشکده، اظهار کرد: تاریخ دانشگاه
فردوسی مشهد مانند جامی است که شکسته شده و هر قطعه آن در نقطه ای افتاده است که باید
برای بازسازی آن کوشش کرد.


در ادامه
دکتر فخلعی، مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق با اشاره به فیلم مصاحبه با استادان
دانشگاه در سالهای پیشین پیشنهاد داد برای تکمیل اسناد هریک از استادان با آنان ارتباط
برقرار شود تا با نگاه حداکثری و جامع بتوان این پروژه را به بهترین شکل تکمیل کرد.


دکتر
همتی، رئیس گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی نیز در خصوص جمع آوری اسناد و مدارک از استادان
بنام دانشکده الهیات و معارف اسلامی که به دانشگاه دیگری منتقل شده اند، پیشنهاداتی
را ارائه داد.


دکتر
مسعودی، مدیر گروه فلسفه نیز وابسته نبودن به بودجه های دانشگاه و تامین هزینه های
باشگاه را از محلی غیر از دانشگاه مطرح کرد و ادامه داد: باید با نگاهی آینده نگر مدارک
و اسناد امروز دانشگاه را بایگانی کرد تا آیندگان بتوانند از آن استفاده کنند.


درخواست
برای جمع آوری مدارک استاد واعظ زاده و شناساندن بیشتر و بهتر آن استاد بزرگ از جمله
پیشنهادات دکتر رستمی، مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات بود.


دکتر
معتمدی، معاون آموزشی دانشکده نیز از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه به عنوان ملجأ
و پناهگایی برای حفظ تاریخ دانشگاه نام برد و اضافه کرد: با توجه به ایجاد اتوماسیون
اداری دانشگاه و اینکه تمام نامه های اداری دانشگاه به صورت الکترونیکی ارسال می شود،
بهتر است ساز و کاری برای ذخیره نامه ها و اسناد مهم الکترونیکی دانشگاه در مرکز آثار
مفاخر و اسناد دانشگاه اندیشیده شود.


در پایان
این بازدید بخشی از اسناد مهم و ارزشمند دانشکده، عکس های قدیمی و حدود 60 عدد فیلم
ویدئویی
VHS دانشکده الهیات و معارف اسلامی به مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه اهدا
شد.


800344800345


 


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار