ارسال شده در تاریخ :

بدنبال برگزاری کنگره بین المللی افق های نوین در معماری و
شهرسازی در اسفندماه سال گذشته و گفتگو پیرامون همکاری دو دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه جنوا در ایتالیا ،   تفاهم نامه ای در خصوص همکاریهای علمی بین  دو دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه جنوا  آماده
شد و در خرداد ماه سال جاری به امضاء دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ، و دکتر
پائولو کوماندوچی رئیس دانشگاه جنوا رسید.


این تفاهم نامه در خصوص همکاری در بخش هایی مانند تبادل استاد و دانشجو (به ویژه دانشجویان تحصیلات
تکمیلی)، برگزاری دوره و کارگاه های مشترک (در دو کشور) ، انجام طرح های پژوهشی مشترک،
برگزاری همایش و کنگره و … در حوزه های معماری، شهرسازی، مرمت و .. می باشد.


در این تفاهم نامه، دکتر حامد کامل نیا نماینده دانشگاه فردوسی
مشهد و دکتر ویتوری پیتزیگونی نماینده دانشگاه جنوا تعیین شدند
.

آخرین اخبار