ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی
دکتر
علی اشرف امامی
استادیار دانشکده الهیات
و معارف اسلامی
را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در این حکم آمده است :


بنا به پیشنهاد
رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی،
به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی ادیان و عرفان این دانشکده منصوب
می شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده
و براساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره گیری از توان موجود در گروه
در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم
.


دکتر علی اشرف امامی استادیار دانشکده الهیات و معارف
اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد می
باشد که تالیف 4 عنوان کتاب و ارائه چندین عنوان مقاله در کنفرانس های داخلی و
خارجی ، چاپ و انتشار بیش از 20 عنوان مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی همچنین استاد راهنمای بیش از 35 پایان نامه مقطع
کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار