ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی
دکتر علی گل‌کاریان استادیار گروه آموزشی مرتع و
آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست
را
به مدت دو سال به‌عنوان مدیر
گروه‌های آموزشی مرتع و آبخیزداری و مدیریت مناطق
خشک و بیابانی
دانشگاه فردوسی مشهد منصوب
کرد.


در این حکم آمده است:


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست،
به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه‌های
آموزشی «مرتع و آبخیزداری» و «مدیریت مناطق خشک و بیابانی» این دانشکده منصوب می‌شوید.


ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و
پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از
خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید.


توفیق شمارا از خداوند متعال خواستارم.


دکتر علی گل‌کاریان استادیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده
منابع طبیعی و محیط‌زیست
دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که ارائه مقاله و
حضور در بیش از 27 کنفرانس‌های داخلی و خارجی، چاپ و انتشار بیش از 20 عنوان مقاله
در مجلات فارسی و انگلیسی همچنین استاد راهنمای بیش از 20 پایان‌نامه مقطع
کارشناسی ارشد و دکتری را در کارنامه پژوهشی خود دارد.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار