ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی
دکتر ایمان الله
بیگدلی استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه را به مدت دو سال
به عنوان
مدیر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
فردوسی مشهد
منصوب
کرد.


در این حکم آمده است:


بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه، به موجب این حکم
با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت مدیر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت
دانشگاه منصوب می‌شوید. نظارت و ارزیابی مستمر بر فعالیت‌های آموزشی اعضای محترم هیأت
علمی دانشگاه، تحلیل و ارزیابی طرح‌ها و سیاست‌های راهبردی، توسعه رشته‌ها، ارزیابی
جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه‌های
آموزشی و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه از جمله وظایف جناب عالی است که انتظار می رود
با هماهنگی مسئولان ذی ربط در جهت تحقق وظایف مذکور موفق و مؤید باشید
.


دکتر ایمان الله بیگدلی استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد هست که
سابقه حضور و ارائه بیش از چندین عنوان مقاله در بیش از 5 کنفرانس داخلی و خارجی،
چاپ و انتشار بیش از 72 عنوان مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی همچنین استاد
راهنمای بیش از 39 پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را در کارنامه پژوهشی
خود دارد..


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار