ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر سید علیرضا وکیلی دانشیار گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی را به مدت دو سال به‌عنوان مدیر شبکه آزمایشگاه‌های دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بر اساس پیشنهاد معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت مدیر شبکه آزمایشگاه‌ها منصوب می‌شوید.

تلاش در جهت استفاده بهینه از امکانات موجود، مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی و ارتقاء آن بر اساس فناوری‌های نوین و تکنولوژی روزآمد برای حداکثر بهره‌وری لازم، دسترسی سهل و آسان اعضای محترم هیئت‌علمی، دانشجویان و کارشناسان به تجهیزات آزمایشگاهی، استفاده از کارشناسان خبره، ساماندهی فعالیت‌های آزمایشگاهی جزء اقدامات مؤثر جناب‌عالی در طول مدت مسئولیت یادشده خواهد بود.

دکتر وکیلی دانشیار گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که مولف کتاب: هضم و سوخت‌وساز در نشخوارکنندگان، همچنین دارای سه اختراع ثبت‌شده:

فرآیند تعیین نسبت جنسی در اسپرم گاو با استفاده از فناوری PCR،

تولید کولین کلراید محافظت‌شده ویژه طیور

اختراع فرآیند کاهش متان تولیدی نشخوارکنندگان و بهبود محیط‌زیست با عصاره بره موم می‌باشد.

وی ارائه مقاله و حضور در بیش از 57 کنفرانس‌های داخلی و خارجی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار