ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر منصور معتمدی دانشیار گروه آموزشی ادیان و عرفان تطبیقی دانشکده الهیات و معارف اسلامی را به سمت
مدیر فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در
این حکم آمده است :


با عنایت
به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی های جنابعالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی
و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان «مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه» دانشگاه منصوب می شوید. ایجاد بستر مناسب برای فعالیت
های علمی، سیاسی، مذهبی، هنری و هر گونه فعالیت های فرهنگی قانون مدار در جهت پویایی
و شادابی محیط دانشجویی مورد انتظار است.


امید
است با اتخاذ تدابیر مناسب در چارچوب برنامه راهبردی و سیاست های کلان دانشگاه و با
راهبرد دانشجو محوری در انجام وظایف مربوطه موفق باشید.


لازم
به ذکر است :  دکتر منصور معتمدی دانشیار گروه آموزشی ادیان و عرفان
تطبیقی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.مولف
3 عنوان کتاب و  ارائه مقاله و چاپ بیش از 40 عنوان مقاله در همایش های داخلی
و خارجی همچنین چاپ این مقالات در مجلات داخلی و خارجی از سوابق پژوهشی ایشان می
باشد.  


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار