ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر علیرضا کریمی کارویه دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه علوم خاک این دانشکده منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده کشاورزی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه علوم خاک این دانشکده منصوب می شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قراردهید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

دکتر علیرضا کریمی کارویه دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد هست که تالیف کتاب مبانی پیدایش و رده بندی خاک و سابقه حضور و ارائه بیش از چندین عنوان مقاله در بیش از 40 کنفرانس داخلی و خارجی، چاپ و انتشار بیش از 100 عنوان مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار