ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر عبداله رادمرد دانشیار گروه
آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال، به عنوان رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه منصوب
کرد.


در
این حکم آمده است :


نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی های جناب عالی
به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده
ادبیات و علوم انسانی منصوب می شوید. موفقیت شما را در انجام این مسئولیت از خداوند
متعال مسئلت دارم. اطمینان دارم بر حساسیت ها و جایگاه ارزشمند این دانشکده دیرینه
سال و افتخارات گذشته آن نیک آگاهید و در حفظ آن میراث و تعالی جایگاهش با تکیه بر
خرد جمعی دانشگاهیان در حد ممکن تلاش خواهید کرد.


دکتر
رادمرد دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که مولف 3 عنوان کتاب ، ارائه مقاله در بیش
از 13 کنفرانس داخلی و خارجی ، ارائه و
چاپ بیش از 20 عنوان مقاله در مجلات داخلی و خارجی همچنین استاد راهنمای بیش از 40
عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.


مدیر
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در
سالهای 85 الی 88 و معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از سال 1392 تاکنون
از سوابق اجرائی دکتر عبداله رادمرد می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار