ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
دکتر عبدالرحیم قنوات، دانشیار گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد را به
مدت دو سال، به
عنوان مدیر گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه منصوب کرد.


در
قسمتی از این حکم آمده است :


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به موجب
این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی تاریخ
و تمدن اسلامی این دانشکده منصوب می شوید. انتظار دارم برنامه مدون گروه را منطبق بر
رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن
را با بهره گیری از توان موجود در گروه در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق شما را
از خداوند متعال خواستارم.


دکتر
قنوات تالیف 16 عنوان کتاب، سابقه حضور و
ارائه مقاله در چندین کنفرانس داخلی و خارجی ، ارائه و چاپ بیش از 12 عنوان مقاله در نشریات داخلی و خارجی را دارد.


همچنین
مدیریت گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه در سالهای 80 الی 81 و ریاست دانشگاه نیشابور در سالهای 81 الی 82 و
94 الی 95 همچنین مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه در سالهای 92 الی 94 از سوابق اجرایی دکتر قنوات می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار